Ενημερωτικές Ομιλίες για τις Άνοιες

 

Tο Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (PINDis) και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Ενημερωτικές ομιλίες για τις Άνοιες».

Το σεμινάριο προσεγγίζει την άνοια διεπιστημονικά και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε περιθάλποντες ή άλλους ενδιαφερόμενους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση, εξειδίκευση και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την άνοια και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα με στόχο την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχουν τόσο στους ασθενείς, όσο και στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν πέντε επιμέρους ενότητες:  ιατρικά, νευροψυχολογικά, ψυχολογικά θέματα, μη-φαρμακευτικές θεραπείες και, τέλος, ξεχωριστή  ενότητα με παραϊατρικά, κοινωνικά, ηθικά θέματα και  θέματα πρόληψης.

Οι εισηγητές των ομιλιών είναι ακαδημαϊκοί καθώς και επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας –νευρολόγοι, ψυχίατροι, νευροψυχολόγοι, ψυχολόγοι, οδοντίατροι, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α., με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην άνοια και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2011, γίνονται κάθε Δευτέρα 8-9π.μ., Πέμπτη 8-9π.μ. και Πέμπτη 4-6μ.μ. και θα διαρκέσουν ως τον Ιούνιο του 2012. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα είτε διαδικτυακά με τη χρήση ειδικής online πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης είτε με παρουσία στις αίθουσες σεμιναρίων. Οι εγγραφές γίνονται δεκτές και μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται  από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME_UEMS και μοριοδοτείται με 50 Μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD).

Το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών θα χορηγήσουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής ή Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

Μελετήστε το συνημμένο  “Ενημερωτικό Έντυπο” για περισσότερες λεπτομέρειες

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα ομιλιών

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μάγδα Τσολάκη, MD, Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στο  2310-830667 εσωτ. 32

Υπεύθυνη: κ. Κατερίνα Αγγελίδου  // email: [email protected]

 

[Σεπτέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012]

Ενημερωτικές Ομιλίες για τις Άνοιες

–  Ενημερωτικό Έντυπο (.pdf)

–  Πρόγραμμα(.pdf)

– Αίτηση Συμμετοχής (.doc)

Ημερομηνία: 06-06-2011 | Κατηγορία: Τηλεκπαίδευση |