Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012

    Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης για την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012

    Ενημερωτικές Ομιλίες για τις Άνοιες

        Tο Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (PINDis) και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Ενημερωτικές ομιλίες για τις Άνοιες». Το σεμινάριο προσεγγίζει την άνοια διεπιστημονικά και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε περιθάλποντες ή άλλους ενδιαφερόμενους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση, εξειδίκευση και η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την άνοια και τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα με στόχο την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχουν τόσο στους ασθενείς, όσο και στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων θα παρουσιαστούν πέντε επιμέρους ενότητες:  ιατρικά, νευροψυχολογικά, ψυχολογικά θέματα, μη-φαρμακευτικές θεραπείες …