8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών με Διεθνή Συμμετοχή

    28 Φεβρουαρίου—3 Μαρτίου 2013 Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσ/νίκη Χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Π.Ι.Σ. Τελικό Πρόγραμμα Δελτίο Συμμετοχής