Καθώς μεγαλώνει ένα άτομο, παρατηρείται μια φυσιολογική ελάττωση των δυνατοτήτων της μνήμης. Όμως πότε η απώλεια της μνήμης είναι ανησυχητική ; Σας παρουσιάζουμε κάποια προειδοποιητικά σημεία τα οποία μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση μας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Μήπως έχετε αρχίσει να ξεχνάτε ;

  • Ξεχνάτε ονόματα και φυσιογνωμίες ανθρώπων ;
  • Ξεχνάτε τα πρόσφατα γεγονότα, παρόλο που θυμόσαστε πολύ καλά τα παλαιότερα ;
  • Συναντάτε δυσκολία στο να εκφραστείτε ; Ψάχνετε να βρείτε τι κατάλληλες λέξεις ;
  • Χάνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα (χάπια, γυαλιά, κλειδιά) ;
  • Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο να κάνετε πράγματα που παλαιότερα σας φαίνονταν πολύ εύκολα π.χ. να μαγειρέψετε, να οδηγήσετε, να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας;
  • Δυσκολεύεστε να προσανατολιστείτε στον χώρο ; Χάνετε τον δρόμο σας σε περιοχές που γνωρίζετε καλά ;