Η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Erasmus+ προγράμματος με τίτλο ¨Η Γενετική Συμβουλευτική στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης

Η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Erasmus+ προγράμματος με τίτλο ¨Η Γενετική Συμβουλευτική στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης: Η περίπτωση των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων¨ διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 14 Μαρτίου 2022 από τον συντονιστή του έργου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων αποτελεί ένα από τους εταίρους του έργου. Αυτό το πρώτο meeting ήταν μια ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί και να ορίσουμε το πλάνο εργασίας και όλα τα επόμενα βήματα του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομέρειες σχετικά με τις ευθύνες, την ομαδική δουλειά, το χρονοδιάγραμμα και τις δραστηριότητες
όλων των παραδοτέων του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://www.genecounsel.eu/

Ημερομηνία: 28-04-2022 | Κατηγορία: Νέα |