ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πληροφορίες για Ωφελούμενους

    Το ΚΕΚ «Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων» θα παρέχει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Επιταγής Απασχόλησης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών στο θεματικό πεδίο: «Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Φροντίδα»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Είδη άνοιας. Νόσος Alzheimer (ΝΑ), Γλωσσικές διαταραχές, Ομάδες ψυχολογικής στήριξης Περιθαλπόντων, Οικογενειακή θεραπεία, Άγχος, Παράγοντες κινδύνου στην άνοια, Μη Φαρμακευτικές θεραπείες, Κινησιοθεραπεία, Χαλάρωση, νοερή απεικόνιση, Νοητικές Ασκήσεις με υπολογιστή, Φυσικοθεραπεία, Χοροθέατρο, Στοματική υγιεινή, Φροντίδα κατ’ οίκον, Δεοντολογικά, νομικά & κοινωνικά θέματα στην άνοια, Σωματική άσκηση, Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, Εργασιακή εξουθένωση και Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, (5 μήνες). Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα παρέχεται στον ωφελούμενο, από τον ΚΕΚ «Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων», υπηρεσίες υποστήριξης (παρακολούθηση και εποπτεία).

Το ΚΕΚ «Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων» βρίσκεται σε συνεννόηση με επιχειρήσεις του κλάδου φροντίδας ηλικιωμένων που βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με:

α) Ψυχογηριατρικό Τμήμα Κλινικής San Vitale, 1ο χλμ Ν. Ραιδεστού-Βασιλικών,

β) Χαρίσειο Γηροκομείο, Τέρμα Δ. Χαρίση, Άνω Τούμπα

γ) Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άγιος Νικόλαος», Συγκρότημα Λήδα-Μαρία, Θέρμη

Το ΚΕΚ «Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων» θα διατηρήσει χαμηλό τον αριθμό καταρτιζόμενων ανά τμήμα για να διασφαλίσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την απαραίτητη προσοχή στον κάθε καταρτιζόμενο. Κάθε καταρτιζόμενος θα έχει τον δικό του υπολογιστή με Windows 7 και Microsoft Office 2010. Η Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές που είναι εξειδικευμένοι και έχουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τρίτης ηλικίας και άνοιας.

Υπεύθυνη: Έρση Γραμματικού,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 351451-5 (εσωτ. 23)

Email επικοινωνίας: grammatikou@alzheimer-hellas.gr